Untitled Document
 • ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  Chris
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  Chris
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  Chris
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
  Chris
 • ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
  Chris
ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ 
ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

 


ΒΟΗΘΩΝ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

Ξενόγλωσσος Τίτλος:

Αnaesthesiologist  AssistantKλάδος:

Υγείας  Πρόνοιας & Κοινωνικών  ΥπηρεσιώνΤΙΤΛΟΣ  ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ • Για κατόχους Απολυτηρίου  ΓΕΛ

Διάρκεια Σπουδών: 4 εξάμηνα

 • Για κατόχους Πτυχίου  ΤΕΛ

Διάρκεια Σπουδών: 2 εξάμηνα

ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ  ΚΑΙ  ΣΤΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 • Βοηθοί Αναισθησιολόγων  (Τ.Ε.Λ.)

Þ  ΕΛΛΑΔΑ

 • Βοηθοί Αναισθησιολόγων

Þ  ΟΛΛΑΝΔΙΑ

 • Βοηθοί Αναισθησιολόγων

Þ  ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

 • Βοηθοί Χειρουργείου

Þ  ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ

 • Βοηθοί Χειρουργείου

Þ  ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

(JOB - PROFILE)


O κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Βοηθών Αναισθησιολόγων, έχει πιστοποιήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις, που τον καθιστούν ικανό να εργασθεί ως βοηθητικό προσωπικό, θεωρητικά καταρτισμένο και με κατάλληλη πρακτική εμπειρία στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα, στα Χειρουργεία, στις Αίθουσες Ανάνηψης, τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), στις Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.), στις Καρδιολογικές Μονάδες, Μονάδες Εμφραγμάτων και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), στις Κινητές Μονάδες Προνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής.

Εχει επίσης την δυνατότητα, από την κατάρτιση του, να κατανοεί και να εφαρμόζει στους χώρους που εργάζεται, τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται καθημερινά σε αυτά.

Ο Βοηθός Αναισθησιολόγου με βάση τα παραπάνω εκτελεί τις παρακάτω κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες.


¨   Παροχή  Α΄ Βοηθειών σε επείγουσες καταστάσεις.

¨   Αξιολόγηση ζωτικών σημείων.

¨   Προετοιμασία αρρώστου για αναισθησία.

¨   Καθαρισμός και αποστείρωση αναισθησιολογικού υλικού.

¨   Ετοιμασία και βοήθεια στη διασωλήνωση.

¨   Τεχνική φλεβοκέντησης.

¨   Ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων μετά από οδηγία του Ιατρού Αναισθησιολόγου.

¨   Περιποίηση ασθενούς με τραχειοστομία.

¨   Αναρρόφηση από τραχειοσωλήνα.

¨   Τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα levin.

¨   Μετεγχειρητική παρακολούθηση.

¨   Μέθοδοι χορήγησης οξυγόνου (μάσκες, ρινικοί καθετήρες, τέντα).

¨   Αναγνώριση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής.

¨   Εφαρμογή Καρδιαναπνευστικής Αναζωογόνησης (Κ.Π.Α.).

¨   Αντιμετώπιση και απομάκρυνση ξένων σωμάτων.

¨   Ετοιμασία υλικού και βοήθεια για Περιοχική Αναισθησία.

¨   Ετοιμασία και τοποθέτηση ασθενούς για ραχιαία αναισθησία.

¨   Ετοιμασία και τοποθέτηση ασθενούς για επισκληρίδιο αναισθησία.

¨   Ετοιμασία και τοποθέτηση ασθενούς για ιεροκοκκυγική αναισθησία.

¨   Ετοιμασία και τοποθέτηση ασθενούς για γαγγλιακή αναισθησία.

¨   Ετοιμασία και τοποθέτηση ασθενούς για στελεχιαία αναισθησία.

¨   Εφαρμογή ελεγχόμενης υπότασης κατόπιν ιατρικής οδηγίας.

¨   Αιματηρή και αναίμακτη μέθοδοι μέτρησης Α.Π.

¨   Καθαρισμός και έλεγχος μηχανήματος αναισθησίας.

¨   Εφαρμογή και λήψη Η.Κ.Γ.

¨   Αναγνώριση και πρώτες βοήθειες σε έμφραγμα και στηθάγχη.

¨   Αντιμετώπιση shock ανάλογα με την αιτιολογία του.

¨   Παροχέτευση BILLOW.

¨   Συμπλήρωση διαγράμματος αναισθησίας και εντύπου ισοζυγίου υγρών και ηλεκτρολυτών.

¨   Μετάγγιση αίματος.

¨   Εφαρμογή ενδομυϊκών ενέσεων με την οδηγία ιατρού.

¨   Εφαρμογή ενδοφλεβίων ενέσεων με την οδηγία ιατρού.

¨   Ρύθμιση ροής υγρών και ηλεκτρολυτών με την οδηγία ιατρού.

¨   Αντιμετώπιση μετεγχειρητικού ασθενούς στη αίθουσα ανάνηψης.

¨   Μέτρηση Κ.Φ.Π.

¨   Βοήθεια σε ενδοσκοπήσεις.

¨   Διαλύσεις φαρμάκων.

¨   Αντιμετώπιση και φροντίδα ασθενούς στη Μ.Α.Φ. και Μ.Ε.Θ.

¨   Αντιμετώπιση και φροντίδα ασθενούς στο Τ.Ε.Π.

¨   Αντιμετώπιση ασθενούς στις Κινητές Μονάδες Προνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής.

¨   Αναγνώριση όλων των χειρουργικών εργαλειών κατά επέμβαση.

¨   Ετοιμασία και βοήθεια για τοποθέτηση καθετήρα Swan-Ganz.

¨   Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου στα ιατρεία πόνου.

¨   Φροντίδα αναπνευστικού αρρώστου.

¨   Αντιμετώπιση πνιγμού.

¨   Απολύμανση και αποστείρωση αναισθησιολογικού υλικού.

¨   Αντισηψία.

¨   Ελεγχος monitors.

¨   Αντιμετώπιση οξείας απόφραξης αναπνευστικής οδού από ξένα σώματα.


ΤΟΜΕΙΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι διπλωματούχοι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας Βοηθών Αναισθησιολόγων θα μπορούν να εργασθούν σαν παραγωγικά στελέχη σε:

 • Χειρουργεία
 • Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)
 • Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.)
 • Αίθουσες Ανάνηψης (Α.Α.)
 • Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)
 • Μονάδες Εμφραγμάτων
 • Κινητές Μονάδες Προνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής
 • Καρδιολογικές  Μονάδες


του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ε.Ε.


ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  Β. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΕ  ΤΑ  ΙΣΧΥΟΝΤΑ  ΣΤΗΝ  Ε.Ε.


Η ειδικότητα του Βοηθού Αναισθησιολόγου είναι απόλυτα συμβατή με τις αντίστοιχες των χωρών μελών της Ε.Ε. Ν. 2009/ΦΕΚ 18/14-02-92, οδηγία συμβουλίου της Ε.Ο.Κ. 92/51.

Η ειδικότητα αυτή λειτουργεί ίδια και στο ίδιο επίπεδο σπουδών στην Ολλανδία - Λουξεμβούργο.

Στις υπόλοιπες χώρες όπως και στην Ελλάδα οι ανάγκες των τμημάτων ειδικότητας Βοηθού Αναισθησιολόγου καλύπτονται από τους Νοσηλευτές και τους Βοηθούς Αναισθησιολόγων από Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια.


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ  ΣΤΗ  ΣΥΝΤΑΞΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


 • Προγράμματα αναλυτικά και ωρολόγια ΤΕΛ
 • Προγράμματα ΤΕΙ
 • Νόμοι 2009/85, 1566/85
 • Προγράμματα ΙΕΚ (παρεμφερών ειδικοτήτων)
 • Οδηγίες Ε.Ο.Κ.
 • Bιβλιογραφία που φαίνεται στα αναλυτικά προγράμματα κάθε μαθήματος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  ΠΟΥ  ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ

ΣΤΗ  ΣΥΝΤΑΞΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ   ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Δ/ΝΤΗΣ  Ι.Ε.Κ.  ΣΒΙΕ

ΚΟΤΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΤΖΩΝΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΖΕΚΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ  Β. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

ΖΗΚΟΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Α.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΚΩΣΤΗ  ΖΩΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΜΠΕΖΟΥΓΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ

DR. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΞΑΝΘΗ

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ   Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ - DR. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗ  ΗΡΩ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ - ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

DR. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ


ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Γ.Ε.Λ.


ΕΞΑΜΗΝΟ

Α

Β

Γ

Δ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θ

Ε

Σ

Θ

Ε

Σ

Θ

Ε

Σ

Θ

Ε

Σ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

3


3

2


2ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ

2


2

2


2ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV

2

1

3

1

1

2

2

1

3


2

2

ΠΡΩΤΕΣ  ΒΟΗΘΕΙΕΣ Ι, ΙΙ

2


2


2

2ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ  Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV

3

5

8

2

6

8

2

2

4

2

2

4

XEIΡΟΥΡΓΙΚΗ  Ι, ΙΙ
1


1

1


1
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ


2

1

3

ΑΓΓΛΙΚΑ

3


3

3


3

3


3

3


3

ΧΡΗΣΗ  Η/Υ


2

2


2

2ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

2


2

2


2

1


1
ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ  Ι, ΙΙ2


2

2


2

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ  Ι, ΙΙ1


1

1


1

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ


1


1

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
2


2ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΕΝΤΑΤΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ Ι, ΙΙ1

3

4

1

2

3

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
6

6


6

6

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ1

1


ΣΥΝΟΛΟ  ΩΡΩΝ

17

8

25

15

11

26

13

12

25

12

14

26


Θ

=

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

Ε

=

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ

Σ

=

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ


ΕΞΑΜΗΝΟ

Α

Β

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θ

Ε

Σ

Θ

Ε

Σ

1.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙΙ,IV

2

1

3

2

2

2.

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ, ΙV

2

2

4

2

2

4

3.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙΙ

1

1

4.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

2

1

3

5.

ΑΓΓΛΙΚΑ

3

3

3

3

6.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ

1

1

7.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ

2

2

2

2

8.

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ Ι, ΙΙ

1

1

1

1

9.

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

1

1

10.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ -

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι, ΙΙ

1

3

4

1

2

3

11.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

6

6

6

6

12.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

1

1


ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

13

12

25

12

14

26


Θ

=

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

Ε

=

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ

Σ

=

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Tα αναλυτικά προγράμματα είναι τα κατ’ αντιστοιχεία με τα προγράμματα του Τ.Ε.Λ.

Α΄ Εξάμηνο (Τ.Ε.Λ.)  =  Γ΄ Εξάμηνο (Γ.Ε.Λ.)

Β΄ Εξάμηνο (Τ.Ε.Λ.)  =  Δ΄ Εξάμηνο (Γ.Ε.Λ.)


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  Ι

Α΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

:

ΘΕΩΡΙΑ (3 ώρες)


ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση γνώσεων στην Ανατομία και Φυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος


Κύτταρα και ιστοί

-     Μορφολογική μελέτη κυττάρου

-     Χημική κατασκευή κυττάρου

-     Κυριότεροι ιστοί

-     Οργανα, συστήματα ανθρωπίνου οργανισμού

Μυολογία

-     Δομή και μορφολογία μυών

-     Φυσιολογία μυών, βασικές ιδιότητες γραμμωτού μύ

-     Περιγραφική ανατομική των μυών, μυϊκό σύστημα

Κυκλοφορικό σύστημα

-     Η καρδιά

-     Τα αγγεία

-     Το αίμα

Πεπτικό σύστημα

-     Κοιλότητα του στόματος

-     Ο φάρυγγας

-     Ο οισοφάγος

-     Ο στόμαχος

-     Το λεπτό έντερο

-     Το παχύ έντερο

-     Το ήπαρ

-     Το πάγκρεας

-     Ο σπλήνας

Αναπνευστικό Σύστημα

-     Ο λάρυγγας

-     Η τραχεία

-     Η θωρακική κοιλότητα

-     Οι πνεύμονες

-     Ο θυρεοειδής αδένας

-     Οι παραθυρεοειδείς αδένες

-     Ο θύμος αδένας


Βοηθήματα

 1. Ανατομία

Κατρίτσης - Κελέκη

 1. Φυσιολογία

Κούβελας

 1. Η ανατομία του ανθρωπίνου σώματος

Τσιλιγκίρογλου - Φαχαντίδου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΤΟΜΕΑΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

:

2 ΩΡΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση γνώσεων για την εφαρμογή της χρήσης διαφόρων φαρμάκων

1.  Φάρμακο

2.  Προέλευση των φαρμάκων

3.  Μορφές φαρμάκων - σκευάσματα

4.  Ονομασίες φαρμάκων

5.  Δόσεις φαρμάκων

6.  Θεωρία των υποδοχέων

7.  Σχέση δομής - δράσεως

8.  Ανταγωνισμός

9.  Απορρόφηση

10.Διανομή (κατανομή)

11.Αποθήκευση

12.Μεταβολισμός

13.Αποβολή (απέκκλιση)

14.Ατομική ευαισθησία

15.Ιδιοσυγκρασία

16.Υπερευαισθησία (αλλεργία)

17.Συνύπαρξη άλλης ασθένειας

18.Ηλικά - βάρος

19.Αθροιστική - δυναμική

20.Συνέργεια φαρμάκων

21.Αντοχή

22.Εξάρτιση (εθισμός)

23.Φάρμακα του παρασυμπαθητικού και του συμπαθητικού

24.Αντιυπερτασικά φάρμακα

25.Μυοχαλαρωτικά φάρμακα

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Φαρμακολογία

Παπαδοπούλου - Κεφάλα

 1. Στοιχεία Φαρμακολογίας

Κούβαρη - Κανιάρη

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΤΟΜΕΑΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι - ΘΕΩΡΙΑ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

:

2 ΩΡΕΣ (2 ΘΕΩΡΙΑ)


ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση γνώσεων στην νοσηλευτική θεωρία και Δεοντολογία.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ -  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (3Ω)

1.  Ορισμοί Νοσηλευτικής

2.  Νοσηλευτική και άνθρωπος υγιής - ασθενής

Προαγωγή της υγείας

Πρόληψη της ασθένειας

3.  Άνθρωπος και στρες

Παράγοντες στρες - ανταπόκριση του ανθρώπου

Προσαρμογή στο στρες

Συμπτώματα του στρες

Αντιμετώπιση

4.  Άνθρωπος και ασθένεια

Οξεία ασθένεια

Χρόνια ασθένεια

Αναπηρία - Αποκατάσταση

Βασικές αρχές αποκατάστασης

5.  Θεραπευτικός Διάλογος

Αλληλεπιδράσεις της επικοινωνίας

Συμβουλευτική

Υποστηρικτική

6.  Αγωγή Υγείας

Αρχές και μέθοδοι διδασκαλίας

Μέσα μαζικής ενημέρωσης και αγωγή υγείας

Αγωγή υγείας με αίτημα

Αγωγή υγείας με ομάδες

7.  Νοσηλευτική αξιολόγηση

Νοσηλευτικό Ιστορικό

8.  Νοσηλευτική Διεργασία


ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

-     Εθνικό Σύστημα Υγείας

-     Νοσοκομείο

-     Οργάνωση - Διοίκηση Νοσοκομείων

-     Νοσηλευτική Μονάδα

-     Θάλαμοι Ασθενών

-     Εξαρτήματα Θαλάμων (επίπλωση, υλικά)

-     Φυσικό Περιβάλλον και ασθενής

-     Εξωτερικά Ιατρεία

-     Ανάγκες του ασθενούς στο Νοσοκομείο

-     Είσοδος - Εξοδος του ασθενούς από το νοσοκομείο

-     Νοσηλευτική Φροντίδα κατά την Κλινική εξέταση του ασθενούς

-     Βασικές αρχές νοσηλείας

-     Νοσηλευτικό Υλικό - Φροντίδα

-     Ασηψία - Αντισηψία αποστείρωση νοσηλευτικού υλικού

-     Καθημερινή Φροντίδα ασθενούς

-     Ατομική καθαριότητα

-     Διατροφή ασθενούς (Φυσική - Τεχνητή)

-     Χορήγηση φαρμάκων

-     Φροντίδα φαρμάκων

-     Χορήγηση φαρμάκων από το στόμα

-     Παρεντερική χορήγηση φαρμάκων

-     Μετάγγιση αίματος

-     Ζωτικά σημεία ανθρώπινου οργανισμού

-     Θερμοκρασία

-     Αρτηριακός σφυγμός

-     Αρτηριακή Πίεση

-     Αναπνοή

-     Χειρουργικό τραύμα (περιποίηση, πρόληψη μολύνσεων)

-     Ραδιοϊσότοπα - Μέτρα προστασίας

-     Χρήση Ραδιοϊσοτόπων


ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄

-     Αρχές Νοσηλευτικής Δεοντολογίας

-     Ηθικά Προσόντα των Νοσηλευτών

-     Δικαιώματα του αρρώστου

-     Σχέσεις νοσηλευτών και κοινού

-     Οι νοσηλευτές και το έργο τους

-     Οι νοσηλευτές και οι συνεργάτες τους

-     Οι νοσηλευτές και το Επάγγελμα τους

-     Νοσηλευτικό Απόρρητο

-     Νοσηλευτικά Διλήμματα

-     Δεοντολογία της Νοσηλευτικής έρευνας


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Κλινική Νοσηλευτική

Αθανάτου

 1. Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής

Νάνου

 1. Μαθήματα Νοσηλευτικής

Γαβριηλίδου


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΤΟΜΕΑΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

:

1 ΩΡΑ ( ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)


ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση δεξιοτήτων  στις νοσηλευτικές πράξεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄

-     Στρώσιμο κρεβατιού (σε όλες τις θέσεις του ασθενή).

-     Αναπαυτικές θέσεις αρρώστου.

-     Ετοιμασία Υλικού για αποστείρωση.

-     Μέτρηση ζωτικών σημείων.

-     Καταγραφή ζωτικών σημείων στο Διάγραμμα Νοσηλείας.

-     Φλεβοκέντηση (χορήγηση φαρμάκων, υγρών - αίματος).

-     Παρακεντήσεις (ετοιμασία δίσκου-βοήθεια Ιατρού Ασθενούς).

-     Επιπαστικά (εφαρμογή).

-     Καθημερινή φροντίδα ασθενούς.

-     Ατομική καθαριότης (δέρμα, φροντίδα τριχωτού κεφαλής, φροντίδα στοματικής κοιλότητας, νυχιών, ματιών).

-     Διατροφή (ετοιμασία και βοήθεια για φαγητό-τεχνητή διατροφή).

-     Πρόληψη  ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

-     Παρακολούθηση ασθενούς.

-     Φαρμακείο νοσηλευτικού τμήματος.

-     Φύλαξη Φαρμάκων - Ναρκωτικά.

-     Χορήγηση Φαρμάκων (από το στόμα-παρεντερικώς-απευθυσμένο).

-     Ενέσεις: Υποδόριες, Ενδομυϊκές, Ενδοφλέβιες.

-     Οροί - Φλεβοκέντηση - Αποκάλυψη φλέβας.

-     Γενικές νοσηλευτικές φροντίδες για αντιμετώπιση προβλημάτων.

(Ανωμαλιών απεκκριτικής λειτουργίας του εντέρου)

Υπόθετα- Σωλήνες αερίων - Υποκλισμοί.

-     Προβλήματα από το δέρμα.

-     Μεταγγίσεις.

-     Μετάγγιση ολικού αίματος. Πλάσματος αιμοπεταλίων, παραγώγων αίματος κ.λ.π.

-     Παρακεντήσεις - Βιοψίες - Είδη.

Οσφυονωτιαία, Θώρακος, κοιλιάς,στέρνου.

Βιοψία ήπατος, Βρόγχου, κ.α., βρογχοσκόπηση.

-     Πλύση στομάχου

-     Θερμά - Ψυχρά Επιθεματικά.

-     Ρασιοϊσότοπα, Μέτρα προστασίας- Προστασία Περιβάλλοντος.

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Κλινική Νοσηλευτική

Αθανάτου

 1. Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής

Νάνου

 1. Μαθήματα Νοσηλευτικής

Γαβριηλίδου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΤΟΜΕΑΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

:

2 ΩΡΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ)


ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση γνώσεων για την παροχή Α! Βοηθειών σε επείγοντα περιστατικά.


1.  Εννοια και προυποθέσεις εφαρμογής πρώτων βοηθειών

2.  Αιμορραγίες

3.  Πνιγμονή

4.  Καταπληξία (shock)

5.  Λιποθυμία

6.  Δηλητηριάσεις

7.  Ηλεκτροπληξία

8.  Θερμοπληξία

9.  Εγκαύματα

10.Κακώσεις μαλακών μορίων

11.Κακώσεις μυοσκελετικού συστήματος

12.Ψυχιατρικά επείγοντα

13.Ομαδικά ατυχήματα

14.Οργάνωση των πρώτων βοηθειών στο εργασιακό περιβάλλον

15.Φάρμακα


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών

Γερμενής

 1. Οδηγός Α! Βοηθειών και Επειγόντων Περιστατικών

s. Zydlo

 1. Πρώται Βοήθειαι

Κοδελάς


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ  Ι

Α΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

:

ΘΕΩΡΙΑ (3 ώρες)


ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση γνώσεων στη Γενική Αναισθησιολογία και τα είδη αναισθησίας

 1. Ορισμός Αναισθησίας - Δράση Αναισθητικών Φαρμάκων
 2. Είδη Αναισθησίας
 3. Γενική Αναισθησία
 4. Οξυγόνο - Υποξείδιο του Αζώτου - Διοξείδιο του Ανθρακα (φυσικο-χημικές ιδιότητες, επιδράσεις κατά σύστημα)
 5. Πτητικά Αναισθητικά
 6. Ενδοφλέβια Αναισθησία - Φάρμακα
 7. Βαρβιτουρικά Φάρμακα
 8. Μη βαρβιτουρικά φάρμακα
 9. Μυοχαλαρωτικά φάρμακα - μεταβίβαση νευρικής διέγερσης στους μυς - νευρομυϊκή σύναψη
 10. Αποπολωτικά μυοχαλαρωτικά
 11. Μη αποπολωτικά μυοχαλαρωτικά
 12. Βενζοδιαζεπίνες
 13. Νευροληπταναλγησία - Νευροληπταναισθησία
 14. Ναρκωτικά  Αναλγητικά

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Βασικές Αρχές Αναισθησιολογάις

Miller

 1. Eισαγωγή στην Αναισθησιολογία

Κανιάρης - Γερολουκά

 1. Αναισθησία - Ανάνηψη

Παπαδημητρίου


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ  Ι

Α΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (5 ώρες)


ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση δεξιοτήτων στη Γενική Αναισθησιολογία

 1. Προετοιμασία αρρώστου για αναισθησία
 2. Τοποθέτηση αρρώστου στο χειρουργικό τραπέζι
 3. Ενδοτραχειακή διασωλήνωση
 4. Ρινοτραχειακή διασωλήνωση
 5. Φλεβοκέντηση - Ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων (συσκευές και τεχνικές)
 6. Διαλύσεις φαρμάκων
 7. Καθαρισμός και αποστείρωση αναισθησιολογικού υλικού
 8. Ελεγχος αναισθησιολογικού μηχανήματος καθώς και βασικές γνώσεις λειτουργίας του


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Βασικές Αρχές Αναισθησιολογάις

Miller

 1. Eισαγωγή στην Αναισθησιολογία

Κανιάρης - Γερολουκά

 1. Αναισθησία - Ανάνηψη

Παπαδημητρίου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ


:

ΤΟΜΕΑΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΑΓΓΛΙΚΑ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

:

3 ΩΡΕΣ

Η ύλη που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Ο.Ε.Ε.Κ. και είναι ενιαία για όλες τις ειδικότητες.

KΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΤΟΜΕΑΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

:

2 ΩΡΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Η ύλη που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Ο.Ε.Ε.Κ. και είναι ενιαία για όλες τις ειδικότητες.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι

Α΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

:

ΘΕΩΡΙΑ (2 ώρες)


ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση γενικών γνώσεων των παθήσεων στα διάφορα συστήματα του ανθρωπίνου σώματος.

Χαρακτηριστικά φλεγμονής

Αναπνευστικό σύστημα

-     Αμυγδαλίτις

-     Φαρυγγίτις

-     Οξεία βρογχίτις

-     Χρονία βρογχίτις

-     Πνευμονικό εμφύσημα

-     Βρογχικό άσθμα

-     Ατελεκτασία

-     Πνευμονική εμβολή

-     Καρκίνος πνεύμονος

-     Πνευμοθώρακας

-     Πλευρίτις

Πεπτικό σύστημα

-     Παθήσεις οισοφάγου

-     Αχαλασία οισοφάγου

-     Καρκίνωμα οισοφάγου

-     Εκκολπώματα οισοφάγου

-     Ελκος στομάχου, δωδεκαδακτύλου

-     Επιπλοκές έλκους

-     Καρκίνωμα στομάχου

-     Παθήσεις εντέρου

-     Νόσος του  CROHN

-     Οξεία ηπατίτιδα

-     Χρόνια ηπατίτιδα

-     Κίρρωση ήπατος

-     Κακοήθεις παθήσεις ήπατος

-     Λιθίαση χοληφόρων οδών

-     Οξεία χολοκυστίτις

-     Χρόνια χολοκυστίτις

-     Οξεία παγκρεατίτις

-     Χρόνια υποτροπιάζουσα παγκρεατίτις

-     Λοιμώξεις από μυκοβακτηρίδια


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Στοιχείας Ανάπτυξης και Παθολογίας του Ανθρωπίνου Οργανισμού

Αντωνιάδου

 1. Εσωτερική Παθολογία

Δουζινά

 1. Παθολογική Κλινική

Φωκά


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  ΙΙ

Β΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

:

ΘΕΩΡΙΑ (2 ώρες)


ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση γνώσεων στην Ανατομία και Φυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος

Οστεολογία

-     Εξωτερική μελέτη οστών

-     Σύσταση οστών

-     Κατασκευή οστών

-     Μελέτη σκελετού

Συνδεσμολογία (αρθρολογία)

-     Διαίρεση αρθρώσεων

-      Κινήσεις αρθρώσεων

-     Μελέτη κυριοτέρων αρθρώσεων κατά περιοχές

Ουροποιητικό σύστημα

-     Οι νεφροί

-     Νεφρικοί κάλυκες και νεφρική πύελος

-     Ο ουρητήρας

-     Η ουροδόχος κύστη

-     Η ουρήθρα

-     Τα επινεφρίδια

Γεννητικό σύστημα

-     Γεννητικό σύστημα του άντρα

-     Γεννητικό σύστημα γυναίκας

Νευρικό σύστημα

-     Νευρικός ιστός

-     Διαίρεση νευρικού συστήματος

-     Ανατομική μελέτη του κεντρικού νευρικού συστήματος

Αισθήσεις και αισθητήρια όργανα

-     Το όργανο της οράσεως, ο οφθαλμός

-     Το όργανο της ακοής και της ισορροπίας

-     Το αισθητήριο της οσφρήσεως, οσφρητικός βλεννογόνος της μύτης

-     Το αισθητήριο της γεύσεως, γευστικοί κάλυκες της γλώσσας

-     Το δέρμα σαν αισθητήριο όργανο (αφής, πιέσεως, πόνου, θερμοκρασίας)


Βοηθήματα

 1. Ανατομία

Κατρίτσης - Κελέκη

 1. Φυσιολογία

Κούβελας

 1. Η ανατομία του ανθρωπίνου σώματος

Τσιλιγκίρογλου - Φαχαντίδου


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΤΟΜΕΑΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

:

2 ΩΡΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση γνώσεων για την εφαρμογή της χρήσης διαφόρων φαρμάκων.

1.  Υπόφυση

2.  Θυρεοειδής

3.  Πάγκρεας

4.  Επινεφρίδια

5.  Ορχεις

6.  Ωοθήκες

7.  Θηλασμός

8.  Καρδιοτονωτικά φάρμακα

9.  Αντιαρρυθμικά φάρμακα

10.Αντιστηθαγχικά φάρμακα

11.Διουρητικά φάρμακα

12.Αντιισταμινικά φάρμακα

13.Νευρομεταβιβαστικές ουσίες του Κ.Ν.Σ.

14.Υπνωτικά φάρμακα

15.Ψυχοφάρμακα

16.Αντιεπιληπτικά φάρμακα

17.Γενικά αναισθητικά και τοπικά αναισθητικά φάρμακα

18.Αναλγητικά φάρμακα


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Φαρμακολογία

Παπαδοπούλου - Κεφάλα

 1. Στοιχεία Φαρμακολογίας

Κούβαρη - Κανιάρη


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΤΟΜΕΑΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

:

1 ΩΡΑ ( ΘΕΩΡΙΑ)


ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση βασικών γνώσεων στη νοσηλευτική Θεωρία

ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

-     Επιδεσμολογία, Επιδεσμικό Υλικό, Τρόποι επίδεσης

-     Προετοιμασία ασθενούς, οικογένειας για χειρουργείο

-     Προετοιμασία κρεβατιού, θαλάμου

-     Μετεγχειρητική φροντίδα και παρακολούθηση

-     Τραχειοστομία - Περιποίηση ασθενούς

-     Αναρρόφηση από τον τραχειοσωλήνα

-     Παρά φύση έδρα - Περιοιήση ασθενούς

-     Διδασκαλία ασθενούς για την ατομική περιποίηση της παρά φύσης έδρας

-     Μόνιμος καθετήρας ουροδόχου κύστης

-     Ρινογαστρικός καθετήρας

-     Απώλεια συνειδήσεως - διεγέρσεις. Απώλεια προσανατολισμού και επαφής  με το περιβάλλον. Αμνησία.

-     Μεταδοτικά νοσήματα αντιμετώπιση αρρώστου. Προφυλάξεις προσωπικού

-     Αντιμετώπιση ετοιμοθάνατου, οικογένειας

-     Περιποίηση - Ετοιμασία νεκρού. Υποστήριξη οικογένειας

-     Μαλάξεις διαφόρων μελών του σώματος

-     Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με φλεγμονές - κακώσεις - τραύματα - εγκαύματα

-     Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με νοσήματα του πεπτικού συστήματος

-     Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

-     Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με παθήσεις αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Κλινική Νοσηλευτική

Αθανάτου

 1. Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής

Νάνου

 1. Μαθήματα Νοσηλευτικής

Γαβριηλίδου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΤΟΜΕΑΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

:

1 ΩΡΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση δεξιοτήτων στο χώρο της Νοσηλευτικής

ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

-     Τρόποι Επίδεσης

-     Ετοιμασία ασθενούς για χειρουργείο

-     Μετεγχειρητική παρακολούθηση

-     Περιποίηση τραχειοοστομίας

-     Καθετηριασμός ουροδόχου κύστης

-     Πλύση ουροδόχου κύστεως

-     Περιποίηση κατακλύσεων

-     Υποκλισμοί (εφαρμογή)

-     Ρινογαστρικός καθετήρας (εφαρμογή)

-     Αναρροφήσεις (από τραχειοσωλήνα, από Ε.Ι.Ι.)

-     Εφαρμογή περιορισμών

-     Περιποίηση τραύματος

-     Οξυγονοθεραπεία - Μέθοδοι χορήγησης Ο2 (Μάσκες ρινικοί καθετήρες- Τέντα οξυγόνου)


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Κλινική Νοσηλευτική

Αθανάτου

 1. Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής

Νάνου

 1. Μαθήματα Νοσηλευτικής

Γαβριηλίδου


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΤΟΜΕΑΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

:

2 ΩΡΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση δεξιοτήτων για την παροχή Α! Βοηθειών σε επείγοντα περιστατικά.

1.  Αντιμετώπιση αιμορραγίας

2.  Αντιμετώπιση πνιγμονής

3.  Αντιμετώπιση καρδιοπαθούς

4.  Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση

5.  Πλύση στομάχου

6.  Περιποίηση τραύματος

7.  Ξένα σώματα - Αντιμετώπιση - Τρόποι απομάκρυνσης τους

8.  Πρώτες βοήθειες σε κακώσεις μυοσκελετικού συστήματος

9.  Διακομιδή ασθενούς

10.Χορήγηση φαρμάκων

11.Επιδεσμολογία

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών

Γερμενής

 1. Οδηγός Α! Βοηθειών και Επειγόντων Περιστατικών

s. Zydlo

 1. Πρώται Βοήθειαι

Κοδελάς


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ  ΙΙ

Β΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

:

ΘΕΩΡΙΑ (2 ώρες)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση γνώσεων στα είδη αναισθησίας και στις ιδιότητες των φαρμάκων.

 1. Τοπικά αναισθητικά
 2. Διαίρεση τοπικών αναισθητικών
 3. Υπαραχνοειδής ή Ραχιαία αναισθησία
 4. Επισκληρίδιος αναισθησία
 5. Ιεροκοκυγική αναισθησία
 6. Γαγγλιακή αναισθησία
 7. Στελεχιαία αναισθησία
 8. Αναισθησία δια εμποτισμού
 9. Ενδοφλέβιος περιοχική αναισθησία
 10. Κοκαϊνη (φυσικοχημικές ιδιότητες - επιδράσεις κατά σύστημα - ενδείξεις - αντενδείξεις)
 11. Υδροχλωρική ξυλοκαϊνη (φυσικοχημικές ιδιότητες - επιδράσεις κατά σύστημα - ενδείξεις - αντενδείξεις)
 12. Υδροχλωρική προκαϊνη (φυσικοχημικές ιδιότητες - επιδράσεις κατά σύστημα - ενδείξεις - αντενδείξεις)
 13. Μαρκαϊνη (φυσικοχημικές ιδιότητες - επιδράσεις κατά σύστημα - ενδείξεις - αντενδείξεις)

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Βασικές Αρχές Αναισθησιολογάις

Miller

 1. Eισαγωγή στην Αναισθησιολογία

Κανιάρης - Γερολουκά

 1. Αναισθησία - Ανάνηψη

Παπαδημητρίου


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ  ΙΙ

Β΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  (6 ώρες)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση δεξιοτήτων στις αναισθησιολογικές πράξεις.

 1. Ετοιμασία - τοποθέτηση ασθενούς και δίσκου για ραχιαία αναισθησία
 2. Ετοιμασία - τοποθέτηση ασθενούς και δίσκου για επισκληρίδιο αναισθησία
 3. Ετοιμασία - τοποθέτηση ασθενούς και δίσκου για ιεροκοκκυγική αναισθησία
 4. Ετοιμασία - τοποθέτηση ασθενούς και δίσκου για στελεχιαία - ενδοφλέβια περιοχική - δια εμποτισμού αναισθησία
 5. Ελεγχόμενη υπόταση
 6. Αναισθησιολογικός εξοπλισμός
 7. Μηχάνημα αναισθησίας
 8. Monitoring
 9. Mέθοδοι μέτρησης αρτηριακής πιέσεως (αναίμακτη - αιματηρή)
 10. Προκάρδιο και οισοφαγικό στηθοσκόπιο
 11. Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 12. Αερισμός (κλινικός έλεγχος)

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Βασικές Αρχές Αναισθησιολογάις

Miller

 1. Eισαγωγή στην Αναισθησιολογία

Κανιάρης - Γερολουκά

 1. Αναισθησία - Ανάνηψη

Παπαδημητρίου


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  Ι

Β΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

:

ΘΕΩΡΙΑ (1 ώρα)


ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση γενικών γνώσεων που αφορούν τα νοσήματα που αντιμετωπίζονται με χειρουργικές επεμβάσεις.

Παθήσεις ουροποιητικού

 1. Συγγενείς ανωμαλίες νεφρών
 2. Υδρονέφρωση
 3. Πυονέφρωση
 4. Νεφρολιθίαση
 5. Φλεγμονές νεφρού
 6. Καρκίνος νεφρού
 7. Κακώσεις νεφρού
 8. Συγγενείς διαμαρτίες ουρητήρων
 9. Φλεγμονές, κακώσεις ουρητήρων
 10. Συγγενείς διαμαρτίες ουροδόχου κύστης
 11. Φλεγμονές, κακώσεις
 12. Ξένα σώματα
 13. Λιθίαση
 14. Καρκίνος
 15. Συγγενείς διαμαρτίες ουρήθρας (φλεγμονές, κακώσεις)
 16. Προστάτης (φλεγμονές,)
 17. Υπερτροφία - καρκίνος

Ορθοπεδική

 1. Κάταγμα
 2. Εξάρθρημα
 3. Διάστρεμα
 4. Ορθοπεδικά μηχανήματα
 5. Ορθοπεδικές επεμβάσεις
 6. Αντικατάσταση κεφαλής ισχίου
 7. Οστεομυελίτιδα
 8. Συγγενείς διαμαρτίες οστών
 9. Συγγενείς διαμαρτίες άκρου ποδός
 10. Εκφυλιστικές παθήσεις
 11. Οστεοχονδρίτιδσα - παράλυση μυών
 12. Ογκοι οστών
 13. Ακρωτηριασμός (προβλήματα - αντιμετώπιση)

Οφθαλμολογία

 1. Κακώσεις οφθαλμού, φλεγμονές
 2. Βλεφαρίτιδα
 3. Χαλάζιο
 4. Κριθή
 5. Κερατίτιδα
 6. Τράχωμα
 7. Επιπεφυκίτιδα
 8. Ανωμαλίες διαθλάσεως
 9. Νοσήματα φακού
 10. Τεχνητοί φακοί (ένθετοι)
 11. Στραβισμός
 12. Μεταμόσχευση κερατοειδούς
 13. Αποκόλληση αμφιβλιστροειδούς
 14. Καταρράκτης
 15. Γλαύκωμα

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Χειρουργική

Τούντας

 1. Μαθήματα Χειρουργικής

Τριφύλλης - Νιόκου


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΤΟΜΕΑΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΑΓΓΛΙΚΑ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

:

3 ΩΡΕΣ

Η ύλη που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Ο.Ε.Ε.Κ. και είναι ενιαία για όλες τις ειδικότητες.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΤΟΜΕΑΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

:

2 ΩΡΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Η ύλη που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Ο.Ε.Ε.Κ. και είναι ενιαία για όλες τις ειδικότητες.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  ΙΙ

Β΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

:

ΘΕΩΡΙΑ (2 ώρες)


ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση γενικών γνώσεων των παθήσεων στα διάφορα συστήματα του ανθρωπίνου σώματος.

Κυκλοφορικό σύστημα

-     Καρδιακή ανεπάρκεια

-     Στεφανιαία νόσος

-     Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου

-     Στεφανιαία ανεπάρκεια

-     Αρτηριακή υπέρταση

-     Ρευματικός πυρετός

Αιμοποιητικό Σύστημα

-     Αναιμίες

-     Ταξινόμηση αναιμιών

-     Βίος και καταστροφή ερυθροκυττάρων

-     Αναιμίες απο έλλειψη σιδήρου

Λευχαιμίες

-     Οξεία μυελοπλαστική

Νευρικό Σύστημα

-     Εγκέφαλος

-     Αισθητικότητα

-     Κινητικότητα

-     Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

-     Παθήσεις εγκεφάλου αγγειακής αιτιολογίας

-     Εγκεφαλικές αιμορραγίες

-     Λοιμώδεις παθήσεις του            ΚΝΣ

-     Παρκλινικές εξετάσεις στη Νευρολογία

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Στοιχείας Ανάπτυξης και Παθολογίας του Ανθρωπίνου Οργανισμού

Αντωνιάδου

 1. Εσωτερική Παθολογία

Δουζινά

 1. Παθολογική Κλινική

Φωκά

 1. Νευρολογία

Παπαγεωργίου


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Β΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

:

ΘΕΩΡΙΑ (2 ώρες)


ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση γενικών γνώσεων των παθήσεων της καρδιάς.

 1. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (φυσιολογικό και παθολογικό)
 2. Ακρόαση καρδιάς
 3. Ακτινολογική εικόνα φυσιολογικής καρδιάς
 4. Κλινική εξέταση ασθενούς
 5. Καρδιακή ανεπάρκεια
 6. Οξεία κυκλοφορική ανεπάρκεια ή καρδιογενές SHOCK
 7. Διαταραχές του καρδιακού ρυθμού (γενικές αρρυθμίες)
 8. Διαταραχές στην  αγωγή του ερεθίσματος
 9. Κολποκοιλιακός αποκλεισμός
 10. Ρευματικός πυρετός
 11. Στηθάγχη
 12. ΄Εμφραγμα μυοκαρδίου
 13. Υπέρταση (ιδιοπαθής-οργανική)


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Επίτομη Διαγνωστική Καρδιολογία

Αυγουστάκη - Τούτουζα

 1. Ηλεκτροκαρδιογραφική Διάγνωση

Chung E.

 1. Ηχωκαρδιολογία

Βενέτη


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΤΟΜΕΑΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙΙ

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

:

2 ΩΡΕΣ (2 ΘΕΩΡΙΑ)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση ειδικών γνώσεων για τη  νοσηλευτική φροντίδα παθήσεων διαφόρων συστημάτων.

-     Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με νοσήματα μεταβολισμού και ενδοκρινών αδένων

-     Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με ορθοπεδικές παθήσεις

-     Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με οφθαλμολογικές παθήσεις

-     Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών ΩΡΛ  παθήσεις

-     Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με Νερυρολογικά - Ψυχιατρικά Νοσήματα

-     Θεμελιώδης αρχές νοσηλευτικής φροντίδας παιδιού

-     Ανάγκες φροντίδας παιδιού στις  διάφορες φάσεις της ζωής του

-     Παιδί και οικογένεια

-     Παιδί με ειδικές ανάγκες

-     Αρρωστο παιδί και φροντίδα στο σπίτι

-     Παιδί και νοσηλεία στο νοσοκομείο

-     Βασικές αρχές χορήγησης φαρμάκων σε παιδιά

-     Βασικές αρχές διατροφής παιδιού

-     Χορήγηση οξυγόνου σε παιδιά

-     Παιδί στη μονάδα εντατικής θεραπείας

-     Παιδί και θάνατος

-     Νοσηλευτική φροντίδα παιδιού με παθήσεις πεπτικού

-     Νοσηλευτική φροντίδα παιδιού με παθήσεις αιμοποιητικού

-     Νοσηλευτική φροντίδα παιδιού με παθήσεις κυκλοφορικού

-     Νοσηλευτική φροντίδα παιδιού με παθήσεις ουροποιητικού

-     Νοσηλευτική φροντίδα παιδιού με παθήσεις μυοσκελετικού

-     Νοσηλευτική φροντίδα παιδιού με παθήσεις του νευρικού συστήματος

-     Νοσηλευτική φροντίδα παιδιού με λοιμώδη νοσήματα

-     Νοσηλευτική φροντίδα παιδιού με καρκίνο


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Κλινική Νοσηλευτική

Αθανάτου

 1. Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής

Νάνου

 1. Παθολογική και Χειρουργική Νοσηλευτική

Σαχίνη - Καρδάση, Πάνου

 1. Παδιατρική Νοσηλευτική

Πάντου


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΤΟΜΕΑΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙΙ

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

:

1 ΩΡA (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)


ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η γνώση του αντικειμένου και η εκμάθηση των βασικών αρχών λειτουργίας και οργάνωσης του χειρουργείου

ΕΝΟΤΗΤΕΣ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

-     Το χειρουργείο

-     Κανονισμός χειρουργείου

-     Προσωπικό χειρουργείου

-     Το πρόγραμμα του χειρουργείου

-     Εξοπλισμός χειρουργείου

-     Τα χειρουργικά εργαλεία - Βασικές αρχές εργαλειοδότησης

-     Υλικό που χρησιμοποιείται στο χειρουργείο (υλικά, ιματισμός, γάζες, ράμματα, βελόνες, σωλήνες παροχέτευσης κ.λ.π.)

-     Παραλαβή - Διατήρηση (συντήρηση) - Προώθηση παρασκευάσματος για ιστολογική ή κυτταρική εξέταση

-     Παραλαβή ασθενούς στο χειρουργείο

-     Θέση ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζι

-     Θρίψη χειρουργικού  αρρώστου - Παρεντερική χορήγηση υγρών - Ενδοφλέβια έγχυση μέσω συσκευής

-     Προετοιμασία χειρουργικής αίθουσας

-     Προετοιμασία χειρουργικού πεδίου

-     Το χειρουργικό τραύμα, Αλλαγές

-     Προφυλακτικά μέτρα στο χειρουργείο

-     Κίνδυνος - ατυχήματα στο χειρουργείο

-     Αναρρόφηση

-     Levin - Billow άλλες παροχετεύσεις

-     Προετοιμασία αποκάλυψης φλέβας

-     Φροντίδα κολοστομίας - τραχειοστομίας

-     Σηπτικό - ασηπτό χειρουργείο - Αίθουσα μικρό επεμβάσεων

-     Αντιμετώπιση σηπτικής εγχείρησης

-     Αντιμετώπιση καρκινοπαθών

-     Μετεγχειρητικές λοιμώξεις

-     Πορεία ασθενούς (Προεγχειρητική - Διεγχειρητική - Μετεγχειρητική)

-     Συμπλήρωση (ενημέρωση) εντύπων, βιβλίων που προβλέπονται από τους κανονισμούς


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Κλινική Νοσηλευτική

Αθανάτου

 1. Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής

Νάνου

 1. Παθολογική και Χειρουργική Νοσηλευτική

Σαχίνη - Καρδάση, Πάνου

 1. Παδιατρική Νοσηλευτική

Πάντου


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ  ΙΙΙ

Γ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

:

ΘΕΩΡΙΑ (2 ώρες)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση ειδικών γνώσεων αναισθησίας στα διάφορα συστήματα του ανθρωπίνου σώματος.

 1. Ρύθμιση υγρών και ηλεκτρολυτών
 2. Βασικές γνώσεις χορήγησης και μετάγγισης αίματος
 3. Αρρωστοι προχωρημένης ηλικίας
 4. Ενδοκρινικές διαταραχές
 5. Αναισθησία σε οφθαλμολογικές εγχειρήσεις
 6. Αναισθησία σε Ω.Ρ.Λ. εγχειρήσεις
 7. Αναισθησία σε εγχειρήσεις κεφαλής και τραχήλου
 8. Παιδοαναισθησία

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Βασικές Αρχές Αναισθησιολογάις

Miller

 1. Eισαγωγή στην Αναισθησιολογία

Κανιάρης - Γερολουκά

 1. Αναισθησία - Ανάνηψη

Παπαδημητρίου

 1. Αναισθησιολογία

Lee


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ  ΙΙΙ

Γ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  (2 ώρες)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων .

 1. Εγχειρήσεις σε εξωτερικούς αρρώστους
 2. Ενδοσκοπήσεις (λαρυγγοσκόπηση - βρογχοσκόπηση κ.λ.π.)
 3. Αίθουσα Ανάνηψης
 4. Μέτρηση κεντρικής φλεβικής πίεσης
 5. Πορφυρία
 6. Υποκατάστατα Αίματος

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Βασικές Αρχές Αναισθησιολογάις

Miller

 1. Eισαγωγή στην Αναισθησιολογία

Κανιάρης - Γερολουκά

 1. Αναισθησία - Ανάνηψη

Παπαδημητρίου

 1. Αναισθησιολογία

Lee


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ΙΙ

Γ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

:

ΘΕΩΡΙΑ (1 ώρα)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση γενικών γνώσεων που αφορούν νοσήματα τα οποία αντιμετωπίζονται με τις χειρουργικές επεμβάσεις.

ΩΡΛ

 1. Συγγενείς διαμαρτίες
 2. Παθήσεις φάρυγγος - στόματος
 3. Φαρυγγίτιδα
 4. Αμυγδαλίτιδα
 5. Αδενοειδείς εκβλαστήσεις
 6. Κεριαμυγδαλικό απόστημα
 7. Παθήσεις ρινός, παραρινικών κόλπων
 8. Ρινίτιδες αλλεργικές
 9. Σκολίωση ρινικού διαφράγματος
 10. Παραρινοκολπίτιδες
 11. Πολύποδες ρινός
 12. Παθήσεις ώτων
 13. Βαρυκοϊα
 14. Ωταλγία
 15. Ίλιγγοι
 16. Ωτίτιδα
 17. Μαστοειδίτιδα
 18. Ωτοσκλήρυνση
 19. Τυμπανοπλαστική
 20. Παθήσεις λάρυγγος
 21. Τραχειοστομίες

Νευροχειρουργική

 1. Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 2. Πολυτραυματίες
 3. Ογκοι
 4. Ανευρίσματα
 5. Αποστήματα εγκεφάλου
 6. Τραύματα
 7. Ογκοι νωτιαίου μυελού
 8. Κατάγματα σπονδυλικής στήλης
 9. Κακώσεις νεύρων

Μαστός

 1. Φλεγμονές
 2. Καρκίνος μαστού

Καρδιαγγειακή χειρουργική

 1. Κλειστές καρδιαγγειακές επεμβάσεις
 2. Επεμβάσεις ανοιχτής καρδιάς
 3. Βηματοδότης
 4. By pass στεφανιαίων
 5. Προεγχειρητική - μετεγχειρητική φροντίδα

Πρώτες Βοήθειες

 1. Τεχνητή αναπνοή
 2. Επίδεση τραυμάτων
 3. Μεταφορά τραυματία
 4. Κακώσεις κεφαλής - σπονδυλικής στήλης - θώρακα - κοιλιάς - άκρων
 5. Αιμορραγίες

Πλαστική χειρουργική

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Επίτομος ΩΡΛ

Μανωλίδη

 1. Νευροχειρουργική

Φορόγλου

 1. Χειρουργική

Τούντας


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΤΟΜΕΑΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΑΓΓΛΙΚΑ

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

:

3 ΩΡΕΣ


Η ύλη που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Ο.Ε.Ε.Κ. και είναι ενιαία για όλες τις ειδικότητες.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  ΙΙΙ

Γ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

:

ΘΕΩΡΙΑ (1 ώρα)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση γενικών γνώσεων των παθήσεων στα διάφορα συστήματα του ανθρωπίνου σώματος.

Παθήσεις ενδοκρινών αδένων

-     Αποιος διαβήτης

-     Παθήσεις θυρεοειδούς αδένος

-     Υπερθυρεοειδισμός, Υποθυρεοειδισμός

-     Βρογχοκοίλη

Νόσοι των αρθρώσεων

-     Ρευματοειδής αρθρίτις

-     Εξωαρθρικές εκδηλώσεις

-     Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος

-     Ουρική αρθρίτις

Ουροποιητικό σύστημα

-     Νεφρολιθίαση, Αιματουρία

-     Ογκοι νεφρού

-     Οξεία πυελονεφρίτιδα

-     Νεφρική ανεπάρκεια

-     Φυματίωση του νεφρού, νεφροσικό σύνδρομο

Νοσήματα δέρματος

-     Ερπης ζωστήρ

Βιταμίνες

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Στοιχείας Ανάπτυξης και Παθολογίας του Ανθρωπίνου Οργανισμού

Αντωνιάδου

 1. Εσωτερική Παθολογία

Δουζινά

 1. Παθολογική Κλινική

Φωκά


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΤΟΜΕΑΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

:

2 ΩΡΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση γνώσεων για την κλινική εφαρμογή της χρήσης διαφόρων φαρμάκων.

-     Φάρμακα παθήσεων κυκλοφορικού

-     Καρδιοτονωτικά

-     Αντιαρρυθμικά

-     Αντιστηθαγχικά

-     Αντιυπερτασικά

-     Συμπαθητικομιμητικά


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Κλινική Φαρμακολογία

Trounce

 1. Φαρμακολογία

Βασιλειάδου

 1. Στοιχεία Φαρμακολογίας - Συνταγολογίας

Κούβαρη - Κανιάρη


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ   ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ  Ι

Γ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

:

ΘΕΩΡΙΑ (1 ώρα)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση ειδικών γνώσεων αναισθησιολογίας σε καρδιοπαθείς οι οποίοι θα χειρουργηθούν.

 1. Παθήσεις των στεφανιαίων αρτηριών
 • Ιστορικό του αρρώστου
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Καθετηριασμός καρδιάς και αγγειογραφία
 • Αναισθησία (εισαγωγή - συντήρηση - monitoring)

2. Στηθάγχη
3. Εμφραγμα μυοκαρδίου
4. Βηματοδότες

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Στεφανιαία νόσος των στεφανιαίων αρτηριών

Λουρίδας

 1. Καρδιολογία

Τούτουζας


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΕΝΤΑΤΙΚΗ  ΙΑΤΡΙΚΗ Ι

Γ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

:

ΘΕΩΡΙΑ (1 ώρα)


ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση γνώσεων για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση βαρέως πασχόντων μετά από βαριές επεμβάσεις - καρδιολογικά προβλήματα - αναπνευστικά και βαριές κακώσεις από τραυματισμό.


Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

 • Ενδείξεις και αντενδείξεις εισαγωγής στη ΜΕΘ
 • Οργανωτική δομή ΜΕΘ
 • Κατασκευαστικές αρχές ΜΕΘ

Μονάδα αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ)
Αίθουσα ανάνηψης (ΑΑ)

 • Ενδείξεις εισαγωγής στην ΑΑ
 • Χώροι, λειτουργία και επάνδρωση της ΑΑ

Τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ)

 • Οργάνωση, επάνδρωση, χώροι, ενδείξεις εισαγωγής

Κινητές Μονάδες Προνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής

 • Οργάνωση κινητών μονάδων
 • Εξοπλισμός
 • Επάνδρωση κινητών μονάδων


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Επείγουσα και Εντατική Ιατρική

Ασκητοπούλου

 1. Εντατική Μετεγχειρητική Αγωγή

Καμβύση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΕΝΤΑΤΙΚΗ  ΙΑΤΡΙΚΗ Ι

Γ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (3 ώρες)


ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση βαρέως πασχόντων μετά από βαριές επεμβάσεις - καρδιολογικά προβλήματα - αναπνευστικά και βαριές κακώσεις από τραυματισμό.

Καρδιοαναπνευστική ανακοπή

 • Ορισμός
 • Αιτιολογία καρδιακής - αναπνευστικής ανακοπής
 • Στάδια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης
 • Υποστήριξη καρδιάς και ζωτικών οργάνων
 • Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών κατά την αναζωογόνηση
 • Τερματισμός καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης
 • Επιβίωση μετά την ανακοπή και αναζωογόνηση


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Επείγουσα και Εντατική Ιατρική

Ασκητοπούλου

 1. Εντατική Μετεγχειρητική Αγωγή

Καμβύση


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΤΟΜΕΑΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

:

6 ΩΡΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)


Πρακτική άσκηση σε Παθολογικά, Χειρουργικά, Καρδιολογικά τμήματα, Εξωτερικά Ιατρεία και στο Χειρουργείο για εφαρμογή δεξιοτήτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΤΟΜΕΑΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ IV

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

:

2 ΩΡΕΣ (EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)


ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η εκμάθηση του τρόπου προετοιμασίας του χειρουργείου και των ειδικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

-     Εγχειρήσεις επί του δέρματος και υποδορίων ιστών

α. Γενικές αρχές εργαλειοδότησης

β. Ειδικά εργαλεία στις πλαστικές επεμβάσεις

-     Εγχειρήσεις επί μυών τενόντων, νεύρων, αγγείων

α. Γενικές αρχές εργαλειοδότησης

β. Ειδικά εργαλεία στις αγγειοχειρουργικές & μικροχειρουργικές επεμβάσεις

-     Εγχειρήσεις επί των οστών - Ακρωτηριασμοί

α. Γενικές αρχές εργαλειοδότησης

β. Ειδικά εργαλεία στις ορθοπεδικές επεμβάσεις

-     Νευροχειρουργικές επεμβάσεις (κρανίο, εγκέφαλος, σπονδυλική στήλη)

α. Γενικές αρχές εργαλειοδότησης

β. Ειδικά εργαλεία στην Νευροχειρουργική

-     Εγχειρήσεις ΩΡΛ

α. Γενικές αρχές εργαλειοδότησης

β. Ειδικά εργαλεία σε ΩΡΛ επεμβάσεις

-     Εγχειρήσεις θώρακος

α. Γενικές αρχές εργαλειοδότησης

β. Ειδικά εργαλεία θωρακοχειρουργικής καικαρδιοχειρουργικής

-     Εγχειρήσεις κοιλίας

α. Γενικές αρχές εργαλειοδότησης

β. Ειδικά εργαλεία στις διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις κοιλίας

-     Εγχειρήσεις ουροποιητικού

α. Γενικές αρχές εργαλειοδότησης

β. Ειδικά εργαλεία στις ουρολογικές επεμβάσεις

-     Εγχειρήσεις στην Γυναικολογία και Μαιευτική

α. Γενικές αρχές εργαλειοδότησης

β. Ειδικά εργαλεία στις διάφορες γυναικολογικές και μαιευτικές επεμβάσεις


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Κλινική Νοσηλευτική

Αθανάτου

 1. Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής

Νάνου

 1. Παθολογική και Χειρουργική Νοσηλευτική

Σαχίνη - Καρδάση, Πάνου

 1. Νοσηλευτική Τεχνική Χειρουργείου

Σταυρίδου

 1. Βασικές Χειρουργικές Τεχνικές

Kirk


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ  ΙV

Δ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

:

ΘΕΩΡΙΑ (2 ώρες)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση ειδικών γνώσεων αναισθησίας στα διάφορα συστήματα του ανθρωπίνου σώματος.

 1. Παθήσεις της καρδιάς
 2. Επίδραση αναισθησίας στη εγκεφαλική κυκλοφορία
 3. Αντιμετώπιση βαρέως πασχόντων
 4. Θωρακοχειρουργική
 5. Νευροχειρουργική
 6. Αναισθησία στη μαιευτική
 7. Ηπαρ και αναισθησία
 8. Πνιγμούς

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Βασικές Αρχές Αναισθησιολογάις

Miller

 1. Eισαγωγή στην Αναισθησιολογία

Κανιάρης - Γερολουκά

 1. Αναισθησία - Ανάνηψη

Παπαδημητρίου

 1. Αναισθησιολογία

Lee


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ  ΙV

Δ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  (2 ώρες)


ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση ειδικών γνώσεων αναισθησίας και δεξιοτήτων στα διάφορα συστήματα του ανθρωπίνου σώματος.

 1. Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
 2. Αναπνευστήρες (κλινική εφαρμογή)
 3. Τοποθέτηση καθετήρα SWAN - GANZ
 4. Σακχαρώδης διαβήτης
 5. Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου - Ιατρεία πόνου
 6. Φροντίδα αναπνευστικού αρρώστου (προεγχειρητική - μετεγχειρητική)
 7. Διάρθρωση Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)
 8. Αντιμετώπιση του οξέως μετεγχειρητικού πόνου

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Βασικές Αρχές Αναισθησιολογάις

Miller

 1. Eισαγωγή στην Αναισθησιολογία

Κανιάρης - Γερολουκά

 1. Αναισθησία - Ανάνηψη

Παπαδημητρίου

 1. Αναισθησιολογία

Lee


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΤΟΜΕΑΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

:

2 ΩΡΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση γνώσεων και εφαρμογή πράξεων που αφορούν την αποκατάσταση της λειτουργίας και την κινητικότητα πασχόντων μελών του σώματος

1.  Στοιχεία ανατομίας αναπνευστικού συστήματος.

2.  Στοιχεία φυσιολογίας της αναπνοής.

3.  Φυσιοπαθολογία της αναπνοής.

4.  Αναπνευστική ανεπάρκεια.

5.  Μέθοδοι εξετάσεως.

6.  Αναπνευστική και καρδιακή ανάνηψη.

7.  Οξυγονοθεραπεία.

8.  Αμυντικοί μηχανισμοί του αναπνευστικού συστήματος.

9.  Αεροζόλ.

10.Μηχανική αναπνοή.

11.Μέθοδοι αναπνευστικής φυσικοθεραπείας.

 • Χαλάρωση μυών.
 • Καθαρισμός βρόγχων από εκκρίσεις.
 • Συγχρονισμός και έλεγχος του ρυθμού των αναπνευστικών κινήσεων.
 • Ασκηση των αναπνευστικών μυών.
 • Προσαρμογή του αρρώστου με αναπνευστική ανεπάρκεια.


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Εγχειρίδιο Φυσικοθεραπείας

Πανοπούλου

 1. Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία

Πανοπούλου - Ηλιόπουλος


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΤΟΜΕΑΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

:

1 ΩΡΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)


ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση γνώσεων και εφαρμογή πράξεων που αφορούν την αποκατάσταση της λειτουργίας και την κινητικότητα πασχόντων μελών του σώματος


1.  Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία σε πνευμονικά νοσήματα

2.  Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία σε χειρουργικές επεμβάσεις πνευμόνων

3.  Παράλυση αναπνευστικών μυών

4.  Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

5.  Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις

6.  Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία σε χειρουργικές επεμβάσεις κοιλίας


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Εγχειρίδιο Φυσικοθεραπείας

Πανοπούλου

 1. Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία

Πανοπούλου - Ηλιόπουλος


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΤΟΜΕΑΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΑΓΓΛΙΚΑ

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

:

3 ΩΡΕΣ

Η ύλη που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Ο.Ε.Ε.Κ. και είναι ενιαία για όλες τις ειδικότητες.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΤΟΜΕΑΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

:

2 ΩΡΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ)


ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση γνώσεων για την κλινική εφαρμογή της χρήσης διαφόρων φαρμάκων.

-     Φάρμακα Αναισθησίας

-     Τοπικά αναισθητικά

-     Γενικά αναισθητικά

-     Βενζοδιαζεπίνες

-     Νευροληπτοαναισθητικά

-     Μυοχαλαρωτικά της αναισθησίας

-     Αντιχολινεργικά και αντιχολινεστερασικά

-     Ανταγωνιστές για την κακοήθη υπερπυρεξία

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Κλινική Φαρμακολογία

Trounce

 1. Φαρμακολογία

Βασιλειάδου

 1. Στοιχεία Φαρμακολογίας - Συνταγολογίας

Κούβαρη - Κανιάρη


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ   ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ  ΙΙ

Δ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

:

ΘΕΩΡΙΑ (1 ώρα)


ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση ειδικών γνώσεων αναισθησίας σε καρδιοπαθείς οι οποίοι θα χειρουργηθούν.


Βαλβιδικές παθήσεις της καρδιάς

 • Στένωση μητροειδούς βαλβίδας
 • Αναισθησία

Ανεπάρκεια μητροειδούς

 • Αναισθησία

Στένωση της αορτής

 • Αναισθησία

Ανεπάρκεια αορτής

 • Αναισθησία

Πρόπτωση μητροειδούς

 • Αναισθησία


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Στεφανιαία νόσος των στεφανιαίων αρτηριών

Λουρίδας

 1. Καρδιολογία

Τούτουζας


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Δ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

:

ΘΕΩΡΙΑ (1 ώρα)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση ειδικών γνώσεων στη νευροχειρουργική αναισθησία.

 1. Περιεχόμενο του κρανίου
 2. Εγκεφαλική ροή αίματος (ΕΡΑ)
 • Φυσιολογικοί παράγοντες που καθορίζουν την ΕΡΑ
 • Φαρμακολογικοί παράγοντες που καθορίζουν την ΕΡΑ

3. Ενδοκρανιακή πίεση (ΕΚΠ)

 • Αναισθησία
 • Προεγχειρητική επίσκεψη
 • Monitoring
 • Επιλογή της τεχνικής της αναισθησίας
 • Εισαγωγή και συντήρηση
 • Ανάνηψη από την αναισθησία

4. Ειδικά προβλήματα

 • Εμβολή αέρος
 • Ελεγχόμενη υπόταση (monitoring - φάρμακα και συντήρηση)
 • Υποθερμία

5. Εγχειρήσεις της υπόφυσης
6. Εγχειρήσεις ενδοκρανιακών ανευρισμάτων
7. Καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή (αναισθησία - μετεγχειρητικά προβλήματα)
8. Διατομή του νωτιαίου μυελού (αναισθησία)
9. Ακτινολογικές διαγνωστικές εξετάσεις στην νευροχειρουργική

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Γενικές αρχές Αναισθησιολογίας

Miller

 1. Εισαγωγή στην Αναισθησιολογία

Κανιάρης - Γερολουκά


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΕΝΤΑΤΙΚΗ  ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ

Δ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

:

ΘΕΩΡΙΑ (1 ώρα)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση γνώσεων για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση βαρέως πασχόντων μετά από βαριές επεμβάσεις - καρδιολογικά προβλήματα - αναπνευστικά και βαριές κακώσεις από τραυματισμό.

SHOCK (καταπληξία)

 1. Ορισμός
 2. Αιτιολογία της καταπληξίας
 • Καρδιογενές shock
 • Υποογκαιμικό shock
 • Σηπτικό shock

Αξιολόγηση ασθενών σε shock

 • Παράμετροι οξυγόνωσης
 • Ανταλλαγή αερίων
 • Οξεοβασική ισορροπία
 • Αιμοδυναμικοί παράμετροι στο shock
 • Monitoring
 1. Αντιμετώπιση του shock ανάλογα με την αιτιολογία του
 2. Μαζική μετάγγιση αίματος

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 • Βρογχικό άσθμα (αντιμετώπιση βαριάς κρίσης άσθματος)
 • Πνευμονική εμβολή (αιτιολογία, διάγνωση, αντιμετώπιση)


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Επείγουσα και Εντατική Ιατρική

Ασκητοπούλου

 1. Εντατική Μετεγχειρητική Αγωγή

Καμβύση


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΕΝΤΑΤΙΚΗ  ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ

Δ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (2 ώρες)


ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση βαρέως πασχόντων μετά από βαριές επεμβάσεις - καρδιολογικά προβλήματα - αναπνευστικά και βαριές κακώσεις από τραυματισμό.

Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια

 • Αιτιολογία
 • Βασικές αρχές αντιμετώπισης
 • Βελτίωση οστικής οξυγόνωσης - αερισμού
 • Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων (ΑRDS)
 • Κλινική εικόνα - θεραπεία ARDS

Πνιγμός

Αναπνευστήρες

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Επείγουσα και Εντατική Ιατρική

Ασκητοπούλου

 1. Εντατική Μετεγχειρητική Αγωγή

Καμβύση


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΤΟΜΕΑΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

:

6 ΩΡΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Πρακτική άσκηση στο Χειρουργείο (Αναισθησιολογικό τμήμα), στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Αίθουσες Ανάνηψης, Εξωτερικά Ιατρεία και Ιατρεία Πόνου για εφαρμογή δεξιοτήτων.


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΚΛΑΔΟΣ

:

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

:

ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

Δ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  (1 ώρα)


ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην αποστείρωση - απολύμανση

 1. Απολύμανση
 2. Αντισηψία
 3. Μερική καταστροφή
 4. Χημικά απολυμαντικά
 5. Φαινόλες
 6. Αλκοόλες
 7. Ενώσεις αλογόνων
 8. Αλδεϋδες
 9. Τεταρτοταγή αμώνια
 10. Εφαρμογές απολύμανσης στο χώρο του Νοσοκομείου
 11. Απολύμανση χώρου
 12. Φυσικά μέσα απολύμανσης
 13. Αντισηψία

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Το χειρουργείο στη Βασική Νοσηλευτική Εκπαίδευση

Παπαδάκη

 1. Νοσηλευτική Τεχνική Χειρουργείου

Σταυρίδου

 1. Αποστείρωση και Σκεύη Εργαστηρίου

Στασινόπουλου


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Για τις εργαστηριακές ώρες των μαθημάτων Νοσηλευτικής, Αναισθησιολογίας, Πρώτων Βοηθειών, Επείγουσας Ιατρικής και Αποστείρωσης, ο εργαστηριακός εξοπλισμός καλύπτεται πλήν της παρακάτω προσθήκης από το εργαστήριο τύπου Α κωδικός 901 της ειδικότητας Νοσηλευτικής όπως αυτός περιέχεται στο Φ.Ε.Κ. 485/Β/7-7-93.

Προσθήκη

1. Ενα (1) πλήρες μηχάνημα αναισθησίας με παροχές οξυγόνου και υποξειδίου του αζώτου, κάνιστρο νατρασβέστου, εξαερωτήρα αλοθανίου - ισοφλουρανίου.

2. Ενας (1) απινιδωτής ενηλίκων.

3. Ενδοτραχειακοί και ρινοτραχειακοί σωλήνες διαφόρων μεγεθών.


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


1. Ιατροί για την κατάρτιση θεωρητικών μαθημάτων.

2. Νοσηλευτικό προσωπικό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κατάρτιση Νοσηλευτικής.

3. Ιατροί ειδικοτήτων για την κατάρτιση θεωρητικών ειδικών μαθημάτων.

4. Ιατροί Αναισθησιολόγοι για την κατάρτιση μαθημάτων ειδικότητας.

5. Φυσίατροι - Φυσικοθεραπευτές για την κατάρτιση μαθημάτων Φυσικοθεραπείας.

6.  Φαρμακοποιοί για την κατάρτιση μαθημάτων Φαρμακολογίας και Κλινικής Φαρμακολογίας.

7.  Eργαστηριακό Προσωπικό, πτυχιούχοι ΔΕ, ειδικότητος Βοηθών Αναισθησιολόγων με 5ετή εργασιακή εμπειρία.


 

IEK - Computing & Technology

ΙΕΚ ΚΟΡΕΛΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΤο ιΙΕΚ ΚΟΡΕΛΚΟ αποτελεί την ιδανική επιλογή. Σε δυο xρόνια θα είσαι απόλυτα έτοιμος να εργαστείς σε έναν κόσμο όπου n επανάσταση της Πληροφορικής έxει επικρατήσει.
Είσοδος στον Tομέα Πληροφορικής

BEAUTY

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΟΡΕΛΚΟΕξειδικευμένα στελέχη, σας μεταφέρουν τη γνώση τους και τα μυστικά της ομορφιάς, όπως μόνο εκείνα ξέρουν. Aποκτήσετε μοναδικές τεχνικές που μόνο οι επαγγελματίες μπορούν να σας δώσουν! Είσοδος στο τμήμα Αισθητικής